KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

onsdag, augusti 26, 2015

Skit i Östersjön ...

Tack och lov ser kryssningsbåtarna inte ut så här ännu ... Bild:http://www.repositioncruises.com/cruise-industry/

men så här kan dom se ut idag ...
och kanske så här i framtiden. Foto: Cruisemates.com

Många förfasar sig över att kryssningsfartygen får fortsätta att dumpa toalettavfall i Östersjön.
Nästa år skulle det, enligt IMO's planer, ha blivit förbjudet att dumpa skiten i sjön. Ryssland, Tyskland och Polen har sagt nej. Det fördröjer de nya reglerna till åtminstone 2019. Kryssningstrafiken i brackvattenhavet har ökat kraftigt. Under kryssningssäsongen ifjol åt och drack nära fyra miljoner passagerare ombord på båtarna, varpå de sket och pissade i Östersjön. De som är arga hävdar att sex kryssningsfartyg av tio pumpar skiten i sjön trots att det finns mottagningsanläggningar i hamnarna. Fast i Helsingfors och Stockholm håller hamnmyndigheterna inte med. Man säger att åtta av tio fartyg pumpar avfallet till reningsverken iland. Dock verkar man ibland skicka iland bara symboliska mängder, kanske för att det ska se bra ut.

Varför blev det så här?

Jo, kuststaterna runt Östersjön skickade in en anhållan till den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, om att förbjuda dumpning av avloppsvatten i Östersjön varpå IMO, redan 2010,beslöt att förbjuda utsläpp av av skitvatten från passagerarfartyg från och med 2016. Detta förutsatt att länderna byggde mottagningsstationer. Flera länder har inte gjort det. Ryssland, Polen och Tyskland har vägrat att ratificera (skriva under) de nya reglerna eftersom de inte har klarat av att rapportera till IMO att de har byggt mottagningsstationer. De nya reglerna kan träda i kraft först när alla nio kuststater runt Östersjön har ratificerat avtalet.

Det är alltså varken rederiernas eller IMO's fel, utan östersjöländernas eget, att det kommer att dumpas skit i Östersjön ännu i många år. Och väldigt få rederier är villiga att frivilligt vara bättre än reglerna kräver. Ett lysande undantag är våra rederier som driver linjetrafik. De har sedan länge, frivilligt, pumpat allt avlopp iland.

Svårigheten är den stora mängden grå- och svartvatten som båtarna behöver pumpa i land under kort tid. Det kan röra sig om upp till 300 kubikmeter illaluktande sörja per timme under ett hamnbesök.

Hur mycket skitvatten rör det sig om, då? Jo, mängderna är ganska stora.

En båt med 3 000 passagerare beräknas producera 500 000 liter avloppsvatten per dygn.

Jag hittar uppgifter i svenska medier som säger att kryssningssäsongen 2014 trafikerade 77 stora kryssningsbåtar Östersjön. Tio procent av dessa flytande städer hade mer än 4 000 passagerare, trettio procent hade ca 1 000 och resten färre. Härtill kommer flera tusen besättningsmän.

Varje person ombord i fartygen producerar omkring 170 liter grå- och svartvatten per dygn

Faktauppgifterna har jag hämtat från en artikel i Hamnen.se samt från artiklar i tidningen Sydsvenskan och Världsnaturfondens webbsidor.

Det går åt en hel del mat och brännvin på kryssningsbåtarna. Nedan följer en lista på hur mycket ett medelstort kryssningsfartyg, (2 000 pax, 1 000 crew) provianterar inför en sjudagars kryssning.

 • 11 000 kg nötkött
 • 2 300 kg fårkött
 • 3 270 kg svinkött
 • 2 100 kg kalvkött
 • 760 kg korv
 • 4 630 kg kyckling
 • 1 430 kg kalkon
 • 6 280 kg fisk
 • 160 kg krabba
 • 950 kg hummer
 • 11 670 kg grönsaker
 • 6 870 kg gpotatis
 • 9 000 kg frukt
 • 12 300 l mjölk
 • 1 870 l grädde
 • 2 300 l glass
 • 12 000 ägg
 • 2 600 kg socker
 • 1 700 kg ris
 • 790 kg spannmål/müsli
 • 200 kg gelé
 • 11 100 kg kaffe
 • 880 kg kakor
 • 2 450 påsar te
 • 54 kg örter och kryddor
 • 3 400 flaskor vin
 • 200 flaskor champagne
 • 200 flaskor gin
 • 290 flaskor vodka
 • 350 flaskor whisky
 • 150 flaskor rom
 • 45 flaskor sherry
 • 600 flaskor likör
 • 10 100 flaskor/burkar öl

Källa: Wikipedia

Det blir ju en hel del avföring och urin av det här. Naturligtvis konsumeras inte allt det här på sju dagar, det måste ju finnas en reserv för förseningar etc., men ändå – det går åt enorma mänger mat och dryck.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kommentarer:

Karlsson sa...

Skulle vara intressant att veta var Ole fått uppgiften om att "Under kryssningssäsongen ifjol åt och drack nära fyra miljoner passagerare ombord på båtarna, varpå de sket och pissade i Östersjön. De som är arga hävdar att sex kryssningsfartyg av tio pumpar skiten i sjön trots att det finns mottagningsanläggningar i hamnarna."

Alla fartyg pumpar "skit i sjön" även de som Ole har tjänstgjort på. Men dagens moderna kryssare har reningsverk som är effektivare än lotsbroverket i Mariehamn. Vilket är då bättre? Att pumpa ut svartvattnet från ett kryssningsfartyg i Östersjön på internationellt vatten efter att det har renats så att det i princip kan drickas eller att pumpa det till lotsbroverket och de renare svartvattnet till en lägre grad och sen pumpar ut det i Västrahamnen?

Att kryssningsrederier inte frivilligt höjer ribban stämmer inte heller. "Och väldigt få rederier är villiga att frivilligt vara bättre än reglerna kräver.". Tex RCCL koncernen med alla deras dotterbolag (RCI, Celebrity Cruises, TUI Cruises etc) har mycket stränga interna regler om var och hur alla utsläpp sker. Dessa regler ligger långt över gällande lagstiftning. RCCL koncernen är idag världens andra störta kryssningsrederi och en av Östersjöns största operatörer sommartid. Alla deras fartyg är utrustande med moderna reningsverk. Trots detta pumpas alltid svartvatten iland OM det finns mottagningsmöjligheter.

Om man vill söka miljöbovar inom Östersjön så ska man kontrollera de 100 tals lastfartyg som dagligen släpper ut svartvatten obehandlat. Sådana fartyg som även Haddock har arbetat på...
På närmare håll kan man också kolla vilket bränsle som kraftverken använder. Enligt gällande lagstiftning så kan fartyg i Östersjön inte använd bunker med en svavelhalt högre än 0,1 % (i praktiken diesel). Tex Mariehamn energi använder tjockolja (180 cst) med 0,5 % svavel. Dvs på land är det ok att skita ner men till sjöss har man infört strängare regler.

Haddock sa...

Bra kommentar, Karlsson. Den visar att vi är på samma sida. Uppgifterna har jag fått från källorna jag nämner.

"Sex fartyg av tio pumpar skiten i sjön", jo, det hittade jag i en tidningsartikel – fast siffrorna från HELCOM/CLIA – rapporten Baltic Sea Sewage Port Reception Facilities HELCOM Overview 2014 visar att bara 30 procent av båtarna pumpade iland avlopp trots att hamnen kunde ta emot. CLIA står för Cruise Lines International Association. Och så här skriver Världsnaturfonden:

"Bara en av 33 kryssningsoperatörer som trafikerar Östersjön garanterar att de tar hand om sitt avloppsvatten på ett tillfredsställande sätt. Bland färjelinjerna tar cirka hälften ansvar för sitt toalettavfall. Det visar en ny WWF-undersökning, ”Skit inte i Östersjön”.

WWF har under april och maj kontaktat ett 50-tal kryssnings- och färjerederier med anledning av WWFs initiativ 'Skit inte i Östersjön'. De fick frågan 'Kan ni bekräfta att inget av era passagerarfartyg släpper ut orenat avloppsvatten i Östersjön samt att avloppsvattnet antingen effektivt renas ombord eller i sin helhet lämnas vid särskilda mottagningsanordningar i hamn?” Enligt svaren hanterar bara ett fåtal sitt avloppsvatten på ett sätt som inte bidrar till övergödningen" .


Och vad är ta emot? Mariehamns hamn med sin ynkliga mottagningskapacitet på 30 kubikmeter per timme klarar inte av att, under hamnuppehållet på i snitt åtta timmar, ta emot mer än en bråkdel av avloppsvattnet från en kryssare med 3 000 pax som varit till sjöss i ett dygn före ankomst Mariehamn. Och så är det i de flesta hamnar, utom Stockholm och Helsingfors och kanske St Petersburg och Tallinn. Och enligt ovannämnda HELCOM-rapport så har fram till och med 2014 inte ett enda fartyg pumpat iland en enda liter avloppsvatten i Mariehamn.

Jag är medveten om att kryssningsbåtarna har bra reningsverk och något annat är väl heller inte möjligt enligt MARPOL annex4.

I övrigt Karlsson, håller jag med dig helt och hållet, men kom ihåg att ett enda rederi av 33 kunde visa att de inte pumpade ut skit i Östersjön när WWF frågade. Om det var något av RCCL's dotterbolag vet jag inte. Om det hade blivit ett förbud mot avloppsdumpning så hade lastfartygen per automatik heller inte varit miljöbovar längre.

Men det går alltid att fuska. Herre jestanes, jag miljöskurken, har varit med om att nattetid pumpa ut vatten från sloptankarna innehållande olja långt över tillåtna mängder, både i Nordsjönoch Medelhavet, men det är hoppeligen preskriberat nu. Orsaken var då densamma som vi nu debatterar: Bristande mottagningskapacitet av slop i hamnarna – och så kostade det pengar att bli av med oljehaltigt vatten.

Jag skrev blogginlägget för att på ett lättfattligt sätt försöka visa på orsakerna till att man lagligt kan pumpa ut avlopp i sjön då det har blivit en sådan intensiv debatt på facebook och en myckenhet okunskap har visats även i medierna.

Och Karlsson, det här två styckena du skrev gillar jag:
"Alla fartyg pumpar 'skit i sjön' även de som Ole har tjänstgjort på. Men dagens moderna kryssare har reningsverk som är effektivare än lotsbroverket i Mariehamn. Vilket är då bättre? Att pumpa ut svartvattnet från ett kryssningsfartyg i Östersjön på internationellt vatten efter att det har renats så att det i princip kan drickas eller att pumpa det till lotsbroverket och de renare svartvattnet till en lägre grad och sen pumpar ut det i Västrahamnen?

Om man vill söka miljöbovar inom Östersjön så ska man kontrollera de 100 tals lastfartyg som dagligen släpper ut svartvatten obehandlat. Sådana fartyg som även Haddock har arbetat på...
På närmare håll kan man också kolla vilket bränsle som kraftverken använder. Enligt gällande lagstiftning så kan fartyg i Östersjön inte använd bunker med en svavelhalt högre än 0,1 % (i praktiken diesel). Tex Mariehamn energi använder tjockolja (180 cst) med 0,5 % svavel. Dvs på land är det ok att skita ner men till sjöss har man infört strängare regler."

.