KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

torsdag, juni 12, 2008

The Cutty Sark

Måndagen den 22 november 1869 sjösattes ett litet vackert klipperskepp på varvet Scott & Linton’s i Dumbarton vid floden Leven. Hon döptes till Cutty Sark, ett namn som skulle bli världsberömt och omtalas med vördnad av sjöfolk överallt.

Cutty Sark byggdes på beställning av den erfarne sjökaptenen John ”Jock” Willis. Han kallades också ”White Hat Willis” eftersom han alltid bar en vit hatt när han var iland.

Jock Willis byggde Cutty Sark med ambitionen att hon skulle bli den snabbaste klippern i de årliga kappseglingarna mellan skeppen som hämtade hem årets första skörd av te från Kina.

Det sägs att Cutty Sark hade linjerna i bog och akter från ett av Willis tidigare skepp, The Tweed, och midskeppssektionens linjer var tagna från fiskefartygen i Firth of Forth. Hursomhelst blev det ett fartyg som var starkare, kunde bära mera segel och seglas hårdare än något annat.

Cutty Sark vann dock aldrig te-racet. De första åren förföljdes hon av otur. 1872 såg det ut som om hon skulle göra en rekordresa men så fick hon roderhaveri och klippern Thermopylae vann även det året.

1877 var det inte längre lönsamt att frakta te från Kina med segelfartyg. Ångfartygen och Suezkanalen som öppnades 1869 manövrerade ut segelfartygen. De flygande klipperskeppen fick ta de laster som bjöds. Cutty Sark kom så småningom in på ull-traden mellan Australien och England. Det var nu hon blev världsberömd. 1885 fick hon en ny kapten som var den mest framgångsrike som någonsin trampat hennes däck.

Kapten Richard Woodget var en man som kunde vaska fram det bästa ur både besättning och båt. Han var en djärv, kunnig navigatör och han vågade pressa sin skuta. Cutty Sark började göra häpnadsväckande snabba resor. Första resan seglade kapten Woodget till Australien på 77 dagar och returresan tog 73 dagar. Detta var början på en tioårsperiod där Cutty Sark lämnade allt som flöt bakom sig, även maskindrivna fartyg.

I juli 1889 inträffade en episod som sjöfolk talar om ännu i dag.

Den blänkande fina P & O steamern Britannia, vars ångmaskin kunde driva henne upp i 16 knops fart, stävade genom natten när vakthavande styrman Robert Olivey såg lanternorna av ett segelfartyg närma sig akterifrån.

Närma sig?

Styrmannen fann detta så osannolikt att han tvivlade på sina egna ögon och purrade kapten Hector. Häpna stod de två sjömännen och såg ett fartyg segla om dem i 17-18 knops fart i mörkret. Först senare fick de veta att det var Cutty Sark. Kapten Hector skrev i Britannias loggbok: ”Segelfartyg tog in på oss och seglade förbi!” När det här hände var Cutty Sark alltså tjugo år gammal.

Ångfartygen tog dock över allt mer på världshaven och snart var ulltraden också olönsam. Klipperskeppen var för små att bli lönsamma i vetetraden som ännu kunde sysselsätta de stora järnbarkarna några decennier.

1895 såldes Cutty Sark till Portugal. Under portugisisk flagg seglade hon fortfarande framgångsrikt ända till 1922. Men en pensionerad sjökapten vid namn Wilfred Dowman ville se henne under engelsk flagg igen och han köpte henne.

Cutty Sark blev skolfartyg. När andra världskriget närmade sig spelade hon en viktig roll i utbildningen av officerare till Marinen och handelsflottan. 1951 flyttades hon till London och så småningom kom hon till torrdockan i Greenwich som nu är hennes hem. Och i dag, 139 år efter dopet, är hon en bättre affär än någonsin. Sedan hon blev museifartyg har femton miljoner människor besökt henne och lyssnat till hennes berättelse.

Besök Cutty Sark

Inga kommentarer: