KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

lördag, januari 03, 2009

Ordergivning

kan, precis som skvaller, ändra karaktär under färden från mun till mun:

Kapten till överstyrman:
I morgon kommer en solförmörkelse att äga rum, något som inte inträffar var dag. Samla därför manskapet på akterdäck, så skall jag informera. I händelse av regn, samling i manskapsmässen.

Överstyrman till andrestyrman:
I morgon kommer kapten att anordna en solförmörkelse på akterdäck, vilket inte sker varje dag. Samla därför manskapet på akterdäck för information, i händelse av regn, samling i manskapsmässen.

Andrestyrman till tredjestyrman:
I morgon kommer kapten att förmörka solen på akterdäck, något som sker varje dag. I händelse av regn kommer samling att ske i manskapsmässen.

Tredjestyrman till manskapet:
I morgon skall på order av kapten solen förmörkas på akterdäck, detta sker i dag. I händelse av regn sker förmörkningen i manskapsmässen.

Från "Ett skepp kommer lastat" (återgiven i Ove Allanssons Ombordarna)

Sjökapten

Inga kommentarer: