KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

måndag, mars 09, 2009

ss Ledsunds sista resa 23


Ledsund befann sig strax under ekvatorn och stävade söderut för att runda Godahoppsudden. Farten var usel. Skutan orkade inte göra mer än sex knop. Maskinfolket hade bekymmer med kondensorpumpen och man behövde stoppa maskineriet för underhåll. Den 18 augusti skrev chiefen i maskindagboken: ”Kl 1220 stopp i maskin. Konstaterat kondensorläcka. Öppnat kondensorn och proppat en läckande tub. Bytt ringar i matarvattenpump nr 2 å vattensidan. Kl 1530 full fart i maskin.”

Någon av sjömännen minns att maskinfolket förkunnade att de behövde en rejäl träbit, prima ek skulle det vara. Någon kom på att det fanns ett ekbord i en hytt. Bordet demonterades och den bästa ekbiten valdes ut. Vad som tillverkades av ekstycket är inte klarlagt men episoden berättar om att man fick vara uppfinningsrik och klara sig med vad man hade.
Fortsättning följer...

Inga kommentarer: