KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

onsdag, september 15, 2010

Psalmodikon

har man väl hört talas om nån gång men det var i Jönköping bloggskepparen fick anledning att närmare studerar denna musiklåda. Prästen Johan Dillner (1785-1862) introducerade instrumentet i fattiga församlingar som inte hade råd med en orgel. Instrumentet har bara en sträng och är lätt att spela på Dillner lovade att han kunde lära vem som helst att spela en psalm på två timmar. I greppbrädan är tonerna utmärkta med ett jack som har ett nummer. En siffra representerar en ton.

Psalmodikon sett på allmogemarknaden i Jönköping. 
Nedan, noter till psalmodikon
Inga kommentarer: