KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

tisdag, oktober 19, 2010

Skyltarna är talrika

runt färjstugan på Töftö.

— En lönsam bissniss måst de va ti va skyltmakare, funderade Haddock när han idag klev runt på asfaltplanen och fotograferade skyltar.

skyltar1-1

Inom 40 meters radie från färjfästet finns dessa.

Vårdö

Vårdö hälsar besökaren välkommen med en skylt…

Sund

…medan det i Sund behövs tre.

Nationallandskap är det mycket fint att vara. Sund är ett sådant, Ålands enda, ett av 27 i Finland.

Statens miljöförvaltning: “Finlands 27 nationallandskap ger en bild av de mest representativa natur- och kulturdragen i vårt land. Ett nationallandskap har högt symbolvärde och de har en allmänt erkänd betydelse för den nationella kulturen, historian eller naturbilden.”

Hur vet besökaren som korsar gränsen till Sund att han kör in i något så fint som ett nationallandskap? Det får han ingen upplysning om. På den översta skylten står det nog NATIONALLANDSKAP med blyga bokstäver men det ser ingen.

Vid infarterna till Sunds kommun borde det, istället för tre intetsägande skyltar, finnas en stor en som önskar besökaren välkommen till Ålands enda nationallandskap med information om vad ett sådant är.

1 kommentar:

Christoffer Sandberg sa...

Du hittade en hel del skyltar!