KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

torsdag, juli 21, 2011

Mysteriet ss Dragsfjärd — en trolig teori

kommer från Johan Granlund.

Först lite historia i korthet:
Efter första världskrigets utbrott började ryssarna bygga befästningar på Åland. Dessa bestod av elva stycken kustbatterier bestyckade med långskjutande kanoner, tillsammans trettifoem stycken. Ändamålet var att kunna försvara sig mot tyska flottan. Anläggningen omfattade också två hamnar för sjöflyg, en i Eckerö och en vid Granboda i Föglö. Två av batterierna låg på Hamnö och Boxö i norra Ålands skärgård.

I samband med freden i Brest-Litovski den 3 mars 1918 träffades en överenskommelse mellan Tyskland och Finland att Ålandsbefästningarna skulle demoleras.

Man började arbetet med att demolera samtliga batterier och befästningar den 1 april 1919 och efter lite drygt sex månader hade man med hjälp av sprängning förstört samtliga batterier, med tillhörande vägar och lastbryggor.
Slut historielektion.

Johan Granlund hittade de märkliga bilderna av ss Dragsfjärd och en massa folk på kala klippor. Han skickade dem till museibyrån med en undran om de kunde förstå vad fotona föreställde. Han fick en förklaring: Troligtvis var bilderna tagna under evakuering av arbetare som byggt försvarsanläggningarna på Hamnö och Boxö som byggdes av den privata entreprenören, byggfirman B Granit.

Den där förklaringen trodde Johan Granlund inte riktigt på och inte jag heller.

Johan har hittat en tredje bild och han har en ny teori. Han anser att det nog är frågan om en evakuering men inte av det slag som museibyrån tror.

Johan skriver:
Jag har hittat en bild till som förklarar saken mera. Det är nummer 476. (översta bilden nedan) Här ser vi tydligt att händelsen omfattar 3 bilder varav 476 är den första. Man han här gått i livbåten från segelbåten och dess styrman står i båten till vänster, på den andra bilden 472 (mellersta bilden) ser man honom lasta av något. Då man betraktar människorna är de i för hög ålder för att vara arbetare på befästningsverken. Kan det vara flyktingar, till exempel flyende ester som den stora segelbåten omhändertagit och som i all hast lastas ombord på Dragsfjärd vid detta kala skär? På museibyrån vet man att Dragsfjärd användes för transport mellan fastlandet och Åland för befästningsverksbyggena före och under första världskriget. Kan det vara så att de i samband med en sådan resa får detta evakueringsjobb? I bild 473 (nedersta bilden) till höger kan man skönja en liten del av segelfartyget.

Så här är det nog. Man för över folk från ett segelfartyg till ångaren Dragsfjärd. Vilka de är kan vi bara gissa. Johans teori om flyende ester är god nog.


gl_bilder476
Här lämnar en båt segelfartyget som sannolikt ligger för ankar.

gl_bilder472
Båten har landat vid skäret där Dragsfjärd ligger.

gl_bilder473
Människorna går ombord på Dragsfjärd. (Titta noga i bildens högerkant. Där syns riggen av ett segelfartyg.)

Bilderna i historien kommer från Ansem Sjöblads samlingar och kan hittas här: http://www.lansmans.net/privat/Anselm%20Sjoblad%20stora/

Tack, Bosse Taipale och Johan Granlund för hjälpen med att bena ut detta mysterium.

2 kommentarer:

Pettas sa...

Tack för intressant läsning!
Verkligen spännande.

Bosse Taipale sa...

Estland utropade sej som självständigt 24.2.1918 så vi kan utesluta att ester i allmänhet flydde från Estland under tiden man demolerade Ålandsbefästningarna från WWI.
Men det kan ju vara högre tjänstemän från tsartiden eller såna som tagit fel ställning under revolutionstiden eller etniska minoriteter av diverse slag eller ester under pågående WWI.
För Dragsfjärd fanns väl inte kvar under WWII?

Det är också troligtvis så att fotografen Anselm Sjöblad står kvar ombord på båten som sätter ut livbåten när dom båda andra bilderna tas och på fotot av Dragsfjärd är det nån skada i filmemulsionen som syns i kanten.
Hans närvaro utesluter museibyråns teori om personal från Boxö. Hans närvaro utesluter också att båten avgått från Estland.

Det finns två barn på bilden av livbåten. Och det finns figurer som kan vara barn och kvinnor på dom båda andra bilderna. Mindre barn och deras mödrar är redan ombord på Dragsfjärd tillsammans med dom som inte klarat sej torra när Anselm kommer från tanke till handling och tar kort.

Det enda som syns rörande den större båten är taljan till ena däverten, på första bilden, av vilket vi kan förstå att båten har ett högre fribord än Dragsfjärd, men inte att det är en segelbåt - bara att den är större än Dragsfjärd.(En intressant bok om båtflyktingar från Estland under WWII. Pappan i familjen blev kvar och deltog i motstånden mot Sovjetunionen.
Maarja Talgre: Leo - ett estniskt öde)