KOMMENTERA! Det går bra att kommentera direkt under inläggen. Lättast är dock att kommentera på facebook. sök "Kapten Haddock" på facebook

fredag, juni 22, 2018

GLAD MIDSOMMAR!
Nationsflaggornas  här i Norden skiftar snabbt färger om man tillexempel reser i öst-västlig riktning, så även vårt sätt att fira midsommar. Vi roade oss med att titta på hur våra norska  grannar - två nationsgränser bort - firar ljusets högtid.

På  bästa bibliotekets webbsida hittade vi en artikel om vår midsommarstång. Vi kopierar ett stycke:

"Midsommarstångens ursprung är en tvistefråga som delat forskarna i två läger. Den ena sidan håller det för självklart att midsommarstången bottnar i hedniska fruktbarhetsriter, att den kan spåras tillbaka till forntida offerfester för fruktbarhet. Motståndarna däremot anser att midsommarstången kom till Norden med Hansans köpmän på medeltiden och är besläktad med de majstänger som finns söderut i Europa.
Det äldsta omnämnandet av midsommarstänger på Åland finns på en byakarta över Hammarland från tidigt 1800-tal, där midsommarstången är utritad mitt i byn. De äldsta avbildningarna i sin tur är av svensken Nils Månsson Mandelgren som ritade av midsommarstänger under en konsthistorisk expedition år 1871."

De lärde må tvista om huruvida våra granna midsommarstänger har sitt ursprung i hedniska riter, tyska köpmäns seder och bruk eller åländsk avundsjuka eoch tävlingsanda men håll med om at vi har de grannaste midsommarsymbolerna i norden, ja, kanske i hela Europa.

Och på vår finska till-folkets-tjänst-kanal YLE hittar vi föjande text:

"Tidigare var sommar- och vintersolstånden tillsammans med vår- och höstdagjämningarna tidpunkter jordbruket kretsade kring.
Även kyrkan placerade ut sina helger enligt de fyra dagarna. Årets längsta dag firades långt innan kristendomen kom till Norden och döpte om midsommardagsfesten till Johannes döparens dag."

                                   Jan Karlsgårdens midsommarstång.
Alla midsommarstänger i Sunds kommun


Inga kommentarer: