KOMMENTERA! Längst ner under inlägget kan du kommentera.

Färjor

På denna sida presenteras alla Ålands linfärjor. En linfärja är ett mycket kostnadseffektivt fartyg. De små anonyma arbetshästarna som körs av en enda man utför ett mycket viktigt arbete i skärgården. Det finns åtta linfärjor. Sex av dessa kör trafik på sina respektive linjer och två är reservfärjor. Man åker gratis på alla linfärjor.

Linjer: (Färjans namn i VERSALER)

BJÖRKÖ, Björkö- Lappo, (Brändö) 600 meter, trafikerar dygnet runt vid behov.

EMBARSUND, Finholma-Jyddö, (Föglö) 270 meter, trafikerar dygnet runt vid behov.

SEGLINGE, Seglinge-Snäckö, (Kumlinge) 1040 meter, trafikerar dygnet runt vid behov. 

SIMSKÄLA, Simskäla-Vårdö, (Vårdö) 1070 meter, trafikerar dygnet runt vid behov.

TÖFTÖ, Töftö-Prästö, (Vårdö/Sund) 440 meter, trafikerar dygnet runt vid behov.

ÄNGÖSUND, Ängösund-Lumparland, (Vårdö/Lumparland) 300 meter, trafikerar dygnet runt vid behov.


Reservfärjor:
RESERVFÄRJA 3
TÖFTÖ, ligger normalt i Töftö.


Färja 112 BJÖRKÖ, L 27 m, B 8,7 m, D 1,8 m, 60 ton,  40 pax,
10 bilar, byggd Parkano 1974. Seglade Åva -Björnholma från
1974-1988 då hon flyttades till Björkölinjen där hon avlöste
gamla färja 111 som var inköpt från Sverige och såldes till
fiskodlare Husell.


Färja 116 EMBARSUND, L 37,5 m, B 9,4 m, D 2,2 m, 60 ton,
50 pax, 16 bilar, byggd  Algots varv 1980.
Byggdes för Töftölinjen där hon seglade från 1980-1983,
flyttades sedan till Embarsundslinjen.Färja 122 SEGLINGE, L 31,8m, B 8 m, 60 ton, 70 pax, byggd
på Lun-Mek 1988. Trfikerar mellan Seglinge och Snäckö.Färja 121 SIMSKÄLA. Trafikerar mellan Simskäla och Alören
i Vårdö. L 32 m, B 8 m, D 2,4 m, 8 knop, 60 ton, 70 pax,
byggd 
Färja 123 TÖFTÖ. Trafikerar mellan Töftö och Prästö. 
L 44 m, B 10 m, D 2,2 m, 100 ton, 100 pax, 
byggd Lun-Mek 1993.

Färja 115 ÄNGÖSUND. Trafikerar mellan Ängö/Bussö och
Lumparland. L 27,3 m, B 8,8 m, D 1,8 m, 40 ton, 40 pax,
byggd på Lun-Mek 1979, ursprungligen för
Seglingelinjen där hon trafikerade 1979 - 1995 då hon
flyttades till Ängösund.Färja 114 RESEVFÄRJA 3. Fungerar som reservfärja för
Ängösunds- och Björkölinjen. L 20 m, B 7 m, D 1,6 m, 4,5 knop,
Byggd 1964 på Tolkis Slip.

Färja 119 TÖFTÖ, L 31,8 m, B 10 m, D 2,2 m, 90 ton, 70 pax,
16 bilar, byggd Lun-Mek 1983. Byggd för Töftölinjen där
hon seglade från 1983-1993, blev sedan reservfärja.